Izstrādāti investīciju piesaistes materiāli septiņām Vidzemes pašvaldībām

Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG
Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG

Vidzemes plānošanas reģions 2016.gada aprīlī noslēdzis darbu pie investīciju piesaistes materiālu izstrādes koordinēšanas Vidzemes reģiona pašvaldībām. Minētā aktivitāte notika Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" finansētā projekta "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" ietvaros, pilsētas informācijas portālu tīkls Pilseta24.lv uzzināja Vidzemes plānošanas reģionā.

Investīciju aktivitātes mērķis ir palīdzēt pašvaldībām izvērtēt konkrētu objektu potenciālu investīciju piesaistei, paplašināt pašvaldību iespējas un instrumentus uzņēmējdarbības veicināšanā un privāto investīciju piesaistīšanā. Izstrādātos materiālus varēs izmantot arī dalībai starptautiskos un vietējas nozīmes forumos, tādējādi sniedzot praktisku atbalstu pašvaldībām investoru piesaistē.

Vidzemes plānošanas reģionā finansējums investīciju piesaistes materiālu izstrādei tika piešķirts septiņām pašvaldībām:

* Alūksnes novada pašvaldība: Izstrādāts būves mets Veselības veicināšanas pakalpojumu centram

* Smiltenes novada pašvaldība: Izstrādāts tehniskais projekts ceļa Jaunpriedaines – Spiceri atjaunošanai Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā

* Valkas novada pašvaldība: Izstrādāts tirgus izpētes materiāls par degradēto ēku teritoriju attīstības perspektīvām Parka ielā 2/1 un Parka ielā 2/2

* Madonas novada pašvaldība: Izstrādāts tirgus izpētes materiāls par Madonas industriālā parka un dzelzceļa pārkraušanas termināļa attīstību

* Gulbenes novada pašvaldība: Izstrādāts tirgus izpētes materiāls par perspektīvās industriālās zonas attīstību Gulbenē, Nākotnes ielā 11

* Valmieras pilsētas pašvaldība: Izstrādāts tirgus izpētes materiāls par 2 ūdenstorņiem, Pleskavas ielā 10

Investīciju piesaistes materiāli ir papildinājums plānotajiem ieguldījumiem atbilstoši Eiropas Savienības fondu specifiskajiem atbalsta mērķiem Nr. 3.3.1. "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" un Nr. 5.6.2. "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām".