Gulbenes pašvaldība 12 vidusskolniekiem piešķirs stipendiju 100 eiro apmērā

Gulbene24.lv
Gulbene24.lv

Gulbenes novada dome nolēmusi 12 skolēniem, kuri mācās kādā no novada skolām 10. līdz 12.klasē, piešķirt stipendiju 100 eiro apmērā katram, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Seši no stipendiju saņēmējiem ir Gulbenes novada valsts ģimnāzijas audzēkņi, bet pa diviem ir no Gulbenes 2.vidusskolas, Gulbenes vidusskolas un Lizuma vidusskolas.

Stipendijas piešķiršanas mērķis ir motivēt izglītojamos paaugstināt sasniegumus mācību darbā un ārpusstundu darbā, veicināt izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai. Pieteikumus stipendijai Gulbenes novada domē iesniedz izglītības iestādes direktors gan pirmā semestra beigās, gan otrā semestra beigās.

Lai saņemtu stipendiju, skolēnam ir jāatbilst visiem nosacījumiem. Vidējam sekmju vērtējumam mācību priekšmetos semestrī jābūt astoņas balles un augstāk, semestra vērtējumam visos mācību priekšmetos - septiņas ballēm un augstāk. Skolēnam nedrīkst būt neattaisnotu kavējumu, viņš nedrīkst pārkāpt izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus, nedrīkst būt sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa vairāku pantu pārkāpumiem.

Stipendijas var saņemt skolēni, kuri ir iesaistījušies ārpusstundu aktivitātēs, kā arī bez pamatota iemesla nav atteikušies pārstāvēt izglītības iestādi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, sacensībās.

Gulbenes novada pašvaldība šogad izdeva noteikumus, kas nosaka kārtību, kā tiek piešķirtas un izmaksātas stipendijas Gulbenes novada skolu 10. līdz 12.klases izglītojamiem.