Gulbenes novadā jaunajā mācību gadā darbu sāks četri jauni pedagogi

Rīga, 27.aug., LETA. Gulbenes novadā jaunajā mācību gadā darbu sāks četri jauni pedagogi, aģentūru LETA informēja Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.

Novada skolās darbu sāks jauni angļu valodas, sākumskolas, mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāji.

Arī Gulbenes novadā patlaban izglītības iestāžu vadītāji vēl meklē sākumskolas, matemātikas, fizikas, mājturības un tehnoloģiju, ģeogrāfijas skolotājus, tautas deju kolektīva vadītāju un pedagogu-karjeras konsultantu. Kalmane piebilda, ka situācija ar vakancēm ir mainīga, jo skolu vadība aktīvi meklē trūkstošos pedagogus.

Gulbenes novada dome šogad ir pieņēmusi lēmumu par piecu izglītības iestāžu - Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskolas, Gulbenes sākumskolas, Stāmerienas pamatskolas, Galgauskas pamatskolas un K.Valdemāra sākumskolas reorganizāciju.

Ar 2020.gada 1.jūliju Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola tiks pievienota Gulbenes 2.vidusskolai. Tas tiek darīts tāpēc, ka ar 2020.gada 1.septembri vakara (maiņu) vidusskolas kā vispārējās izglītības iestāžu tips tiks izslēgts no regulējuma.

Ar šā gada 1.septembri Gulbenes sākumskola tiek pievienota Gulbenes novada Valsts ģimnāzijai, kurai būs pienākums nodrošināt obligāto izglītību visiem skolēniem, kuri mācās ģimnāzijas pamatskolas 1.-9.klašu posmā, neuzstādot skolēniem kādas īpašas prasības, salīdzinot ar citām izglītības iestādēm, kas īsteno pamatizglītības programmu no 1. līdz 9.klasei.

Visi Gulbenes sākumskolas darbinieki, izņemot skolas direktoru, turpinās darbu Gulbenes novada Valsts ģimnāzijā. Gulbenes sākumskolā līdz šim īstenotās pamatizglītības pirmā posma, proti, 1.-6.klases izglītības programmu, kā arī speciālās izglītības programmu īstenos Gulbenes novada Valsts ģimnāzijā.

Ar šā gada 1.septembri apvienotas Stāmerienas pamatskola, K.Valdemāra sākumskola un Galgauskas pamatskola, izveidojot jaunu izglītības iestādi - Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāde "Ābolīši". Šajās izglītības iestādēs turpinās īstenot tikai pirmsskolas izglītības programmu realizēšanu. Tātad šī būs pirmsskolas izglītības iestāde ar vairākām pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietām novadā - Stāmerienā, Litenē, Beļavā un Galgauskā.

Savukārt Rankas pamatskola darbību turpinās kādreizējās Rankas profesionālās skolas telpās, kur savas mācību programmas realizēs arī Ogres tehnikums.

29.augusta domes sēdes darba kārtībā ir iekļauti jautājumi par Lizuma vidusskolas direktora apstiprināšanu un jaunizveidotās pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolīši" vadītāja iecelšanu amatā un izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

Kalmane stāstīja, ka pašlaik remonts notiek Gulbenes 2.vidusskolā, kur darbi ir teju pabeigti, bet telpas ekspluatācijā plānots nodot septembra beigās. Mācību procesu remontdarbi neietekmēs. Arī Gulbenes novada Valsts ģimnāzijā notiek remonti korpusā, kas ir nodalīts no pārējām mācību telpām. Līdz ar to mācību procesu tas neietekmēs.

Bijušās Galgauskas pamatskolas un Stāmerienas pamatskolas telpas tiek pielāgotas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolīši" vajadzībām.