Barometrs: iedzīvotāji Vidzemē neapmierināti ar šī gada valsts budžeta izlietojumu 

Pilseta24.lv
Pilseta24.lv

Jaunākais "Baltic International Bank Latvijas barometrs" liecina, ka vairāk nekā puse iedzīvotāju ir neapmierināti ar Latvijas budžeta izlietojumu 2016. gadā. Šādu viedokli pauduši respondenti visos Latvijas novados, taču uz īpašu neapmierinātību par šā gada budžeta izlietojumu norādīja aptaujātie Vidzemes un Rīgas reģionos.

Kā pilsētas informācijas portālu tīklu Pilseta24.lv informē "Baltic International Bank" Korporatīvās komunikācijas vadītāja Teika Lapsa, jautājumā par to, kas būtu jādara, lai palielinātu Latvijas valsts budžeta ieņēmumus, iedzīvotājiem dažādos Latvijas novados domas dalījās. Iedzīvotāji Rīgas (43%), Vidzemes (58%) un Kurzemes (46%) reģionos norāda, ka valsts budžetu vajadzētu palielināt, samazinot nodokļus, lai cilvēki būtu vairāk motivēti tos maksāt. Zemgalē dzīvojošie (43%) uzskata, ka stingrāk jācīnās ar nodokļu nemaksātājiem, savukārt iedzīvotāji Latgales reģionā (51%) uzsver, ka lielāks potenciāls nākotnē palielināt budžeta ieņēmumus būtu, veicinot eksportu uz ārzemēm. 

Vaicājot, kuras no jomām būtu jānosaka par prioritātēm, plānojot 2017.gada budžetu, iedzīvotāji visos novados kā pirmo izvirzīja veselības aprūpi (Rīga 76%, Vidzeme 75%, Kurzeme 73%, Zemgale 85%, Latgale 69%). Vērtējot citas pozīcijas, kā otra būtiskākā nosaukta izglītība, uz ko norādīja kā Rīgā, tā arī Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē dzīvojošie, savukārt Latgales reģionā aptaujātie par svarīgāku uzskata finansējuma novirzīšanu ekonomikas attīstībai un eksporta veicināšanai. 

Jautāti, kā, pēc iedzīvotāju domām, būtu jāveido ikgadējais valsts budžets, lai tas tiktu efektīvi izlietots atbilstoši valsts un iedzīvotāju vajadzībām, aptaujātie Rīgas (43%), Vidzemes (47%), Zemgales (44%) un Latgales (55%) reģionos norāda uz nepieciešamību valsts budžetu veidot katru gadu no jauna, lai tiktu ņemtas vērā aktualitātes un steidzamās vajadzības, taču Kurzemē dzīvojošie (41%) uzskata, ka valsts budžeta veidošana vairākiem gadiem, veicot tajā tikai sīkas korekcijas, tomēr būtu efektīvāka.

"Baltic International Bank Latvijas barometrs" ir Latvijas iedzīvotāju noskaņojuma un attieksmes pētījums, kurā ik mēnesi, iekļaujot pazīstamu ekspertu vērtējumus, tiek atspoguļotas sabiedrībā aktuālas norises.