Aizvadīta VPR īstenotā projekta "Mantojuma ilgtspējīga attīstība ūdensceļu reģionos" atklāšanas konference

Publicitātes foto
Publicitātes foto

Trešdien, 21.septembrī, Nīderlandes pilsētā Hāgā notika Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) īstenotā projekta "Mantojuma ilgtspējīga attīstība ūdensceļu reģionos" (SWARE) atklāšanas konference, pilsētas informācijas portālu tīklu Pilseta24.lv informēja Vidzemes plānošanas reģionā.

Aptuveni 70 pasākuma viesu vidū bija arī Latvijas vēstniece Nīderlandē Ilze Rūse, kura atzina, ka projekts ir laba iespēja abu valstu reģionu institūcijām mācīties un uzlabot ūdensceļu pārvaldību.

SWARE atklāšanas konferencē runātāji pievērsa uzmanību tādiem nozīmīgiem projekta aspektiem kā pārvaldība, sabiedrības līdzdalība un līdzsvars starp dabas/kultūras mantojuma aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību. Projektā iesaistīto institūciju pieeja iepriekš minētā līdzsvara veidošanai un pieredze plašākas sabiedrības iesaistīšanā ļaus pilnveidot šos aspektus katrā no projektā iesaistītajiem reģioniem.

Konferences pārvaldības sadaļā tika uzsvērta ieinteresēto pušu iesaistes nozīme. Plašāka iesaiste un paaugstināta institūciju spēja pielāgoties uzlabo pārvaldības procesu un padara to uzticamāku, pamatotāku un efektīvāku. Projekta satura sadaļā privātā un publiskā sektora pārstāvji prezentēja ilgtspējīgas attīstības piemērus ūdensceļu reģionos. Piemēri no Nīderlandes (sabiedriskais transports Aqualiner un Waterbus iekšzemes ūdensceļos) un Slovākijas-Ungārijas pierobežas (veloceliņi un citi infrastruktūras uzlabojumi) parādīja, ka ūdensceļu reģionos ir iespējams tuvoties līdzsvaram starp dabas/kultūras mantojuma aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību.

Konferences līdzdalības sadaļā runātāji koncentrējās uz plašākas sabiedrības iespējām iesaistīties pārvaldes procesos, prezentējot dažādus iesaistīšanas mehānismus. Būtiskākie šķēršļi iesaistīto pušu līdzdalības uzlabošanai ir laika un citu resursu patēriņš, kā arī iespējas sastapties ar iesaistīto pušu savstarpējiem konfliktiem. Tajā pašā laikā runātāji uzsvēra, ka ieguldītais darbs līdzdalības stiprināšanā ir ļoti vērtīgs un nepieciešams. Konferences gaitā pēc katras sadaļas tika organizēta diskusija, kurā dalībnieki varēja uzdot precizējošus jautājumus. Jautājumu loks skāra gan praktisko, gan teorētisko pusi, dažādām iesaistītajām pusēm (gan no privātā, gan no publiskā sektora) apmainīties ar pieredzi.

"Paldies projekta SWARE atklāšanas konferences organizētājiem par uzaicinājumu! Esam gandarīti, ka bija iespēja klātienē vērot startu nozīmīgam projektam. Vēstniecība atbalsta šo sadarbību un pieredzes apmaiņu starp valstu reģioniem un institūcijām, kas projekta gaitā dos iespējas konkrētai pieredzes apmaiņai līdzīgu problēmjautājumu risināšanā," sacīja Latvijas vēstniece Nīderlandē I.Rūse.

"Dienvidholandes reģions ir unikāls Eiropā, jo šeit ir lielākais iedzīvotāju blīvums visā Eiropas Savienībā. Tajā pašā laikā saprotams, ka Vidzeme ir pavisam atšķirīga no Dienvidholandes, līdz ar to ir liels gandarījums, ka tik dažādu reģionu organizācijas spēj atrast kopsaucēju un pētīt labos piemērus kopīga projekta ietvaros. Iekšzemes ūdensceļu pārvaldības un attīstības situācija katrā no projekta reģioniem ir atšķirīga, tāpēc katrai iesaistītajai valstij un reģionam šī būs laba pieredze," atzina I.Rūse.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda "Interreg Europe 2014.-2020.gadam" programmas finansētais projekts "Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos" (SWARE) tiek īstenots no 2016.gada aprīļa līdz 2020.gada septembrim. Projekta mērķis ir veicināt iekšzemes ūdensceļu reģionu dabas un kultūras mantojuma integrētu pārvaldību. Tas tiek panākts ar partneru reģionu politikas instrumentu uzlabošanu, lai radītu labāku līdzsvaru starp dabas resursu un radītā kultūras mantojuma aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu.

Projekta gaitā notiks ne tikai mācīšanās un labo prakšu pārņemšana, bet arī tiks veidots rīcības plāns katram atsevišķam reģionam, tādā veidā uzlabojot esošo regulējumu nozarē. Projekta ietvaros tiks veidotas arī jaunas līdzdalības formas, kurās tiks iesaistīti dažādu sektoru pārstāvji ar mērķi ieviest efektīvu ilgtspējīgas reģionālās attīstības politiku. Projekta rezultātā tiks uzlaboti pārvaldības procesi un stiprināta reģionu pievilcība, ievērojot jau minēto līdzsvaru starp dabas un kultūras mantojuma aizsardzību un ekonomiskajiem ieguvumiem.