Vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei septiņos novados kopā plāno piešķirt 203 665 eiro

Rīga, 16.marts, LETA. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) atvēlēs 203 665 eiro valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) izveidošanai Aizkraukles, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Līvānu, Siguldas un Valkas novados.

Izvērtējot kritērijus, VARAM secinājusi, ka atbalstāma ir VPVKAC izveide Aizkraukles novadā, Alūksnes novadā, Cēsu novadā, Gulbenes novadā, Līvānu novadā, Siguldas novadā un Valkas novadā, piešķirot šim mērķim valsts budžeta dotāciju 203 665 eiro apjomā.

Lielāko atbilstību VPVKAC izveides modelim esot sasniegušas Alūksnes novada un Gulbenes novada pašvaldības.

Sākotnēji VPVKAC minētajos novados nenodrošinās visu Ministru kabineta "Koncepcijā par Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi" paredzēto iestāžu darbību vienuviet, bet kopumā spēs nodrošināt valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanu vienkopus. VPVKAC strādās pašvaldību klientu apkalpošanas speciālisti, kuru kompetencē ir sniegt informāciju par visu koncepcijā iekļauto valsts tiešās pārvaldes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, organizēt pieteikumu pieņemšanu un nodrošināt atbalstu e-pakalpojuma lietošanā. Šāds risinājums reģionu nozīmes attīstības centros uzlabos pakalpojumu pieejamību, veicinot valsts pārvaldes efektivitāti.

VARAM skaidro, ka ar VPVKAC tiek veicināta "vienas pieturas aģentūras" principa ieviešana arī elektroniskajā vidē, kas iedzīvotājiem ļaus mazināt administratīvos šķēršļus, optimizēs iestāžu darbu saziņas jomā, nodrošinot iestādēm, iedzīvotājiem un uzņēmējiem pakalpojumu un informācijas apmaiņu elektroniskā formā.

VPVKAC izveidei reģionālās nozīmes attīstības centrā paredzētās vienreizējās valsts budžeta dotācijas apmērs nevar pārsniegt 70% no kopējām izveidošanas izmaksām jeb 50 000 eiro. Lai saņemtu valsts budžeta dotāciju VPVKAC izveidei un uzturēšanai, pašvaldības pieteikumos norādījušas izmaksu pozīcijas.

Visi septiņi novadi kopā VPVKAC izveidei un darbības nodrošināšanai kopā pieprasījuši 323 298 eiro, tomēr tā kā pieejamais valsts budžeta dotāciju apjoms ir 224 439 eiro, VARAM, izmantojot vienotu aprēķinu formulu, kopā septiņiem novadiem piešķirs 203 665 eiro.

Aizkraukles novadam piešķirs 43 154 eiro, Alūksnes novadam - 34 671 eiro, Cēsu novadam - 21 000 eiro, Gulbenes novadam - 24 118 eiro, Līvānu novadam - 12 415 eiro, Siguldas novadam - 25 153 eiro un Valkas novadam - 43 154 eiro.