Vērtēs pretendentu piedāvājumus ceļu pārbūvei Gulbenes novadā

Publiskā iepirkuma rezultātā Gulbenes novada dome noslēgusi līgumu ar SIA "Ceļu komforts" par būvuzraudzību četru ceļu posmu pārbūvei, pilsētas informācijas portāls Gulbene24.lv uzzināja Gulbenes novada pašvaldībā.

Pārbūve plānota uz autoceļa Mulcupes-Grimnauži Lejasciema pagastā, Priednieki-Āboliņi-Staubernieki Stāmerienas pagastā, Silalauzas-Kalniņi Jaungulbenes pagastā, Krimi-Alsupes Tirzas pagastā.

Kopējā līgumcena ir 6800 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Atbilstoši līguma nosacījumiem izpildītājs darbu uzsāk 14 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas.

Gulbenes novada domes izsludinātajā iepirkumā par ceļu pārbūvi piedāvājumu iesniegšanas termiņš jau beidzies. Iepirkuma komisija turpina izvērtēt pretendentu iesniegtos dokumentus, lai pieņemtu lēmumu.