Stāmerienas pagasta tautas nama jauniešu deju kolektīvs "Poga"

Foto: gulbene.lv
Foto: gulbene.lv

Autors: Vadītāja Zaiga Mangusa

Jauniešu deju kolektīvs "Poga" dibināts 1997.gadā, 2017.gadā kolektīvs svinēs savu 20.gadadienu. "Poga" ir apaļa, tāpat kā saule debesīs, tāpat kā aplis dejā. Un visā šajā apaļumā mēs sajūtam viens otru, atdodam savu enerģiju un saņemam to no citiem. Mēs esam draugi un domubiedri, mēs darām to, kas mums patīk, mēs dejojam! Mūsu devīze ir: "Tagad vai nekad, visu vai neko!"

Kolektīvs "Poga" regulāri gūst labus panākumus deju kolektīvu skatēs, 2013., 2014., 2016.gadā iegūts Augstākās pakāpes diploms Sākot no 1998.gada, dejotāji piedalījušies ne tikai visos Vispārējo latviešu Deju svētku lieluzvedumos, bet arī deju svētkos "Rīgai 800", starptautiskajā folkloras festivālā "Sudmaliņas", Vidzemes novada deju svētkos, kā arī citos nozīmīgos valsts nozīmes pasākumos.

Deju kolektīvs "Poga" aktīvi piedalās arī Stāmerienas pagasta un Gulbenes novada pasākumos, ik gadus dejo Gulbenes novada svētkos, Līgo svētku pasākumos, Bānīša svētkos u.c. Regulāri Gulbenes novadā un dažādās Latvijas pilsētās tiek organizēti sadanči un koncerti kopā ar citiem Latvijas deju kolektīviem. Kolektīvs koncertējis gan Latvijā, gan ārpus tās robežām - Igaunijā, Slovākijā, Vācijā, Polijā, Krievijā.

"Pogas" mīļākās un aktuālākās dejas:
* "Rakstu raksti"- Justa Celma hor.,
* "Karsta mana jauna dziesma"- Artas Slicas hor.,
* "Kam ir gaiss"- Jāņa Purviņa hor.,
* "Pieci vilki kazu rāja"- Jāņa Ērgļa hor.,
* "Cita tautasdziesma"- Žannas Kļavas"hor.,
* "Raganele, ragana"- Artas Melnalksnes hor.,
* "Jumalo"- Baibas Sokolovas hor.,
* "Kas pazina mani jaunu"- Guntas Skujas hor.,
* "Precību dancis"- Artas Slicas hor.