Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība neizpratnē par plāniem samazināt finansējumu

Jau otro gadu pēc kārtas Valsts ieņēmumu dienests (VID) atzinīgi novērtējis Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības darbu, pateicoties par godprātīgu nodokļu saistību izpildi un veiktām iemaksām valsts budžetā, pilsētas informācijas portālu tīklu PIlseta24.lv informē SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības" valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis.

2014. un 2015.gadā Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība veikusi nodokļu nomaksu 2,2 miljonu eiro apmērā. Pēdējo gadu laikā Balvu un Gulbenes slimnīcās notiek strauja attīstība - šobrīd Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem un darba devējiem reģionā, lai gan vēl pirms četriem gadiem Gulbenes un Balvu reģionālās slimnīcas bija uz bankrota sliekšņa.

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētājs pauž neizpratni par plāniem samazināt reģionālo slimnīcu finansējumu, kā rezultātā ciestu gan iedzīvotāji, gan slimnīcu darbinieki, gan arī tas atstātu būtisku iespaidu uz visa reģiona attīstību kopumā.

Zeitmanis norāda: "2011.gadā mums ir izdevies novērst Balvu un Gulbenes slimnīcu bankrotu, sakārtot finanšu plūsmu un saglabāt darbspējīgu slimnīcu, radot jaunas darba vietas un nodrošinot ārstu un pakalpojumu pieejamību reģionā. VID atzinība ir apliecinājums mūsu kopīgam darbam un slimnīcu nākotnes attīstībai. Tas ir apliecinājums - ka reģionālo slimnīcu pastāvēšana ir ļoti svarīga ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet visa reģiona attīstībai, turklāt ir arī vērā ņemams ieguvums pašvaldību un valsts budžetā. Līdz ar to nav pieļaujama situācija, ka reģionālajām slimnīcām tiek samazināts valsts finansējums, kā rezultātā cietīs reģionu iedzīvotāji un slimnīcas darbinieki. Jau šobrīd faktiski ap 75% finansējums tiek novirzīts ārstu un medicīnas darbinieku algu fondam, tostarp, jaunu ārstu piesaistīšanai un iedzīvotājiem būtisku pakalpojumu nodrošināšanai. Finansējuma samazinājums būtiski ietekmēs visu ārstu un pakalpojumu pieejamību reģionos, kā arī slimnīcu darbību kopumā - visu to, ko mums šo gadu laikā ir izdevis izveidot faktiski no nulles. Esmu pārliecināts, ka līdzīgā pirmskrīzes situācijā, ja tiks samazināts valsts finansējums, jūtas visas reģionālās slimnīcas."

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētājs skaidro, ka reģionālās slimnīcas ir viens no attīstības katalizatoriem, kas reģionā nodrošina jaunas darba vietas, piesaista cilvēkus un veicina novadu izaugsmi. Turklāt reģionālās slimnīcas ir pamatīgs atspaids visai veselības aprūpes sistēmai.

"Šobrīd notiek pārāk liela veselības aprūpes koncentrēšana uz lielajām pilsētām, līdz ar to iedzīvotājiem ir samērā ierobežota pakalpojumu pieejamība (atrašanās vietas un rindu ziņā), kā rezultātā veidojas mākslīgs pakalpojumu sadārdzinājums, kas pacientam, kā slimnīcas klientam nav izdevīgi. Turklāt atsevišķās specialitātēs Rīgā ārstiem ir sīva konkurence, bet pacienti ir spiesti gaidīt garās rindās, kamēr reģionālajās slimnīcās, kā piemēram, tas ir Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā, tiek piedāvātas iespējas gan pieredzējušiem, gan jauniem ārstiem, nodrošinot gan darba, gan dzīvesvietu un konkurētspējīgu atalgojumu. Reģionos ir iespējas! Tāpēc, svarīgi, lai arī reģionālās slimnīcas būtu attīstītas un varētu nodrošināt jaunos speciālistus ar stabilu darba vietu, izaugsmes perspektīvām. Savukārt reģiona iedzīvotājiem nebūs pēc " vienkāršiem vai ikdienas" veselības aprūpes pakalpojumiem jāmēro tāls un dārgs ceļš uz galvaspilsētu Atgādinam, ka, piemēram, autobusa biļete Balvi-Rīga-Balvi maksā vidēji 18 eiro. Samazinot valsts finansējumu reģionālajām slimnīcām, tiks smagi iedragāts viss, ko esam pēc krīzes izveidojuši, atjaunojuši un attīstījuši," skaidro Zeitmanis.

2011.gadā Balvu un Gulbenes slimnīcas atradās uz bankrota sliekšņa, bet pateicoties veiksmīgai pašvaldību sadarbībai un profesionālai krīzes novēršanas komandai, tika novērsts abu slimnīcu bankrots un saglabāta darbspējīga slimnīca, attīstīta abu slimnīcu infrastruktūra un realizēta vērienīga investīciju programma, nodrošinot ārstu un pakalpojumu pieejamību reģionā. Piesaistot ERAF finansējumu, tika veikta abu reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu un slimnīcas ēku rekonstrukcijas darbus. Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības kopējais investīciju apmērs ir vairāk kā 3,5 miljoni eiro.

Nākotnes perspektīvā Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība plāno piesaistīt jaunos speciālistus un ieviest jaunus pakalpojumus, lai padarītu slimnīcu vēl pieejamāku ne tikai reģiona iedzīvotājiem, bet arī tuvo pierobežu iedzīvotājiem.